Deratizace

Likvidujem hlodavce v místech, kde je jejich přítomnost nežádoucí a hygienicky závadná. Provedeme kontrolu vašeho objektu, zhodnotíme možná rizika migrace hlodavců a navrhneme účinná opatření, vedoucí k zamezení výskytu, ke kterým patří i pravidelné pokládání nástrah v určitých etapách roku. Hubíme mimo jiné potkany, myši, rejsky, hraboše a myšice.

obrázek2

Používané rodenticidy 3. generace (vyráběné švýcarskou firmou) zaručující, že si hlodavci nevytvoří rezistenci na účinnou látku. Také formulace nástrah je upravena tak, aby ji hlodavci bez podezření a s chutí přijímali. Seznámíme vás i s možnými riziky pozření nástrah necílenými organismy (psi, kočky) a s možností nápravy takové situace.

obrázek1

Naše služby lze využít především v těchto oblastech:
  • Obytné domy
  • Restaurace a stravovací zařízení
  • Nemocnice
  • Sklady, prodejny a výrobny potravin
  • Kancelářské objekty
  • Kanalizační sítě
  • Rozvodné sítě
  • Výrobní komplexy
  • Lesní lokality
  • Rekreační objekty