Deratizace

Likvidujem hlodavce v místech, kde je jejich přítomnost nežádoucí a hygienicky závadná. Provedeme kontrolu vašeho objektu, zhodnotíme možná rizika migrace hlodavců a navrhneme účinná opatření, vedoucí k zamezení výskytu, ke kterým patří i pravidelné pokládání nástrah v určitých etapách roku. Hubíme mimo jiné potkany, myši, rejsky, hraboše a myšice.

obrázek2

Používané rodenticidy 3. generace (vyráběné švýcarskou firmou) zaručující, že si hlodavci nevytvoří rezistenci na účinnou látku. Také formulace nástrah je upravena tak, aby ji hlodavci bez podezření a s chutí přijímali. Seznámíme vás i s možnými riziky pozření nástrah necílenými organismy (psi, kočky) a s možností nápravy takové situace.

obrázek1

Naše služby lze využít především v těchto oblastech:
 • Bytové domy
 • Rodinné domy
 • Restaurace a stravovací zařízení
 • Nemocnice
 • Sklady, prodejny a výrobny potravin
 • Kancelářské objekty
 • Kanalizační sítě
 • Rozvodné sítě
 • Výrobní komplexy
 • Lesní lokality
 • Rekreační objekty