Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) - myšice lesní (Apodemus flavicollis)

Oba druhy jsou větší než myš domácí. Myšice lesní má délku těla do 12,5 cm, myšice křovinná je menší, má délku těla jen asi 11 cm. Mají výrazně větší oči a uši oproti jiným podobným hlodavcům, dlouhý ocas. Zbarvení těla šedohnědé, někdy převážně hnědavé, břicho bělavé. Výskyt na celém území, myšice křovinná spíše v polích, v nížinách, na mezích a v okolí lidských sídel. Myšice lesní žije převážně v lesích.

Samice vrhá několikrát za rok (3 - 4 x) v průměru asi 6 mláďat, která dospívají přibližně za 2 měsíce. Na zimu se oba druhy stěhují i do lidských obydlí. Jsou převážně semenožravé, dále hmyzožravé, konzumují i zelené části rostlin, houby, v domácnostech jsou všežravé. Dožívají se 2 až 4 roky. Hnízdí v podzemních norách, které slouží i jako zásobárny, kam mohou odnést velké množství potravy. Výborně šplhají, běhají a skáčou.

Přenáší následující nemoci:

Tularemii, klíšťový zánět mozku, leptospirózu.