Mravenec faraon (Monomorium pharaonis)

Je to teplomilný mravenec, původem pravděpodobně z Indie, dnes rozšířený po celém světě. Dělnice jsou drobné (2 mm), štíhlé, žlutavé. Samičky - královny - jsou robustnější (3,5 - 4,8 mm), samečci měří 2,5 mm. Tvoří rozsáhlé kolonie s desítkami královen a mnoha tisíci dělnic. Mraveniště zakládají na nejrůznějších místech: ve zdivu, pod kachlíky, v nábytku. Mravenci faraoni preferují místa s dostatečnou vlhkostí a s přístupem k vodě, takže hnízda často najdeme pod květináčem, za umyvadlem, o odpadkovém koši nebo v napařovací žehličce.

Teplotní optimum je asi 30oC, celý vývoj dělnic trvá asi 40 dnů. Šíří se jak pasivně - přenosem s potravinami, tak i aktivně, kdy část samiček putuje a vytváří nové, dceřiné kolonie.

Mravenci se u nás vyskytují ve stabilně vytápěných budovách, pekárnách, sklenících apod. Mimo lidská obydlí se v našich zeměpisných šířkách trvale neudrží. Jsou vyspělý hmyz, žijící v dokonale organizovaných společenstvech se složitou sociální strukturou. Pomocí jednoduché "chemické" řeči jsou schopni si předávat informace, organizovat komunikační síť, nebo stěhovat plod na výhodnější místo.

Živí se různorodou potravou, jejíž podstatnou složkou jsou živočišné bílkoviny. Škodí požerem, znečišťováním potravin a ve zdravotnických zařízeních i přenosem zárodků různých onemocnění.

Při likvidaci kolonií je nutné ošetřit všechny bytové jednotky bez ohledu na momentální výskyt. Jednorázové pokusy o likvidaci pomocí sprayů nemají dlouhodobý účinek.