Vyklízecí práce

Provádíme vyklízecí práce na půdách a ve sklepních prostorách objektů, spojené s dezinfekcí vyklízených prostor.

Zajištění objektů proti neblahým účinkům výskytu holubích kolonií

Pomocí bodců a ochranných sítí zajistíme, aby Vám holubi neposedávali na okapech a římsách Vašeho objektu a neznečisťovali svým trusem fasádu. Informujte se na možnosti likvidace holubích kolonií v objektech.

obrázek2

obrázek1

Desikace - likvidace nežádoucí zeleně (chodníky, parkoviště, letiště ap.)

V místech, kde je nežádoucí výskyt vegetace (např. odpočívadla a parkoviště, bezprostřední okraje komunikací, asfaltové cesty v parcích, pěší komunikace, letiště) lze aplikovat totální herbicidy. Ošetření těchto míst zabrání prorůstání plevelů do komunikací a negativním jevům s tím spojených.