Myš domácí (Mus musculus)

Délka těla do 9 cm, ocas přibližně stejně dlouhý jako tělo. Zbarvení šedavé (žluto-černě-šedé), na břiše světlejší. Spíše vzácně se vyskytují jiné barevné formy - žlutohnědá, do černá nebo i bílá. Výskyt po celém území. V České republice rozlišujeme tři geografické rasy myší, které se od sebe liší jen velmi málo.

Dospívá asi po 2 - 3 měsících, samice v příznivých podmínkách vrhá za rok 8 - 10 x cca 4 - 8 mláďat. Žije většinou v lidských sídlech, málo ve volné přírodě. Je vázána na nory a podobné úkryty v domech. Hnízdí v suchých místech. Je všežravá, většinou býložravá, dobře šplhá, skáče, snadno si zvykne na přítomnost člověka. Kromě nutných cest za potravou a vodou se běžně od hnízda příliš nevzdaluje, stačí jí k životu území 2 - 4 m2. Dožívá se 2 - 4 let. Myš domácí se pozná podle charakteristického acetamidového zápachu.

Hlodavci jsou hostitelé a šiřitelé blech, klíšťat a roztočů, kteří rovněž mohou napadat člověka a přenášet různá onemocnění.

Přenáší následující nemoci:

Leptospirózu, salmonelózu, lymfocytární choriomeningitidu, tularemii.