Mol šatní (Tineola bisselliella), mol kožešinový (Tinea pellionella)

Drobní motýlci z čeledi molovitých o velikosti mezi 4 až 8 milimetry, známí a obávaní škůdci v mnoha domácnostech. Mol šatní je zajímavý tím, že k životu nepotřebuje vodu, protože si ji vytváří metabolismem. Samotným škůdcem nejsou dospělci motýlků, ale jejich larvy, živící se keratinem neboli rohovinou obsaženou v některých přírodních materiálech. Jedná se tak o jeden z mála živočišných druhů, který je schopen trávit vlnu.

Samice kladou asi 100 vajíček. Celý vývoj trvá 4 - 5 měsíců. Dospělci se objevují převážně na jaře a v létě, kdy vylétávají ze svého úkrytu. Ve večerních hodinách jsou aktivní hlavně samečci, kteří poletují po prostoru. Naproti tomu samičky žijí převážně usedle ve svých skrýších, které opouštějí jen zřídka, například během vyrušení člověkem či zvířetem. V takovém případě se samičky snaží utéci do bezpečí během, nikoliv letem.