Rus domácí (blattella germanica)

Rus domácí patří mezi nejčastěji se vyskytující obtížný hmyz. Velikost těla je 10 - 14 mm, barvy špinavě žluté až světle hnědé. Obě pohlaví jsou okřídlená.

Pravidelně se vyskytuje v nejrůznějších provozech potravinářského průmyslu, ve stravovacích provozech, obchodech, restauracích, ubytovnách, hotelích, nemocnicích ale i obytných domech, na lodích atd. Škodí na potravinách požerem i kontaminací. Bylo prokázáno, že na svém těle může přenášet zárodky různých onemocnění. Hygienický význam je proto značný.

Rus je převážně noční živočich, který se přes den obvykle ukrývá v různých skulinách, často pohromadě obě pohlaví a různá stadia, při silném zamoření však můžeme pozorovat aktivitu i ve dne. Za 7 - 10 dnů po oplodnění vytváří samička oothéku (vaječné pouzdro), která obsahuje 20 - 40 vajíček. Samičky ji trvale nosí asi 4 - 6 týdnů (v závislosti na teplotě okolí) a pak ji odloží do úkrytu. Během několika hodin po odložení se začnou z oothéky líhnout nymfy, které se 6x svlékají, než dospějí. Celý vývoj trvá 2 - 4 měsíce.

Ukrytí rusové mohou být snadno roznášeni s nejrůznějším zbožím a obalovým materiálem do dalších, často vzdálených objektů. Rus má menší nároky na životní prostředí než třeba šváb a proto jej nalézáme častěji v potravinářských závodech, kuchyních, skladech, bytech apod., a to i ve vyšších patrech nebo sušších a chladnějších prostorách.

Přestože byla vyvinuta řada přípravků a metod k hubení tohoto hmyzu, není boj proti rusům jednoduchou záležitostí. Je to zapříčiněno mimořádnou přizpůsobivostí tohoto druhu, jeho rozmnožovací schopností a péčí o potomstvo, schopností se aktivně i pasivně šířit a v neposlední řadě jeho rezistencí vůči mnoha insekticidům.